HGM :: Ivo Vuljević dobitnik nagrade

30. godina Nagrade Ivo Vuljević

vuljević

 

 

 

 

28. prosinca 2017.
Laureati & Komorni orkestar HGM-a & Cellomania
Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, velika dvorana, u 19.30 sati


Hrvatska glazbena mladež kroz svoje dugogodišnje djelovanje pomaže, promovira i potiče napredak mladih glazbenika. Otkrivajući nadarenost kod mladih, pruža im potporu u nastupanju, usavršavanju i pronalaženju njihovog puta do velike pozornice. Osim organiziranja koncertnih
nastupa, Hrvatska glazbena mladež od 1988. godine dodjeljuje i godišnju nagradu za najbolje ostvarenje mladih glazbenika u tekućoj godini na samom kraju godine, ove godine iznimno 28., a ne 29. prosinca. Nagrada Ivo Vuljević sastoji se od diplome, novčanog iznosa i koncerta u okviru godišnjeg programa Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog.

Nagrada je nazvana po počasnom predsjedniku Hrvatske glazbene mladeži i dugogodišnjem direktoru Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog Ivi Vuljeviću (1919.-1986.). Prvi dobitnik Nagrade bio je danas svjetski poznati hornist Radovan Vlatković. Od tada dodijeljena je nizu mladih glazbenika solista i komornih ansambala, od kojih su mnogi postigli vrijedne uspjehe u zemlji i inozemstvu.HGM :: Ivo Vuljević dobitnik nagrade

30. godina Nagrade Ivo Vuljević

vuljević

 

 

 

 

28. prosinca 2017.
Laureati & Komorni orkestar HGM-a & Cellomania
Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, velika dvorana, u 19.30 sati


Hrvatska glazbena mladež kroz svoje dugogodišnje djelovanje pomaže, promovira i potiče napredak mladih glazbenika. Otkrivajući nadarenost kod mladih, pruža im potporu u nastupanju, usavršavanju i pronalaženju njihovog puta do velike pozornice. Osim organiziranja koncertnih
nastupa, Hrvatska glazbena mladež od 1988. godine dodjeljuje i godišnju nagradu za najbolje ostvarenje mladih glazbenika u tekućoj godini na samom kraju godine, ove godine iznimno 28., a ne 29. prosinca. Nagrada Ivo Vuljević sastoji se od diplome, novčanog iznosa i koncerta u okviru godišnjeg programa Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog.

Nagrada je nazvana po počasnom predsjedniku Hrvatske glazbene mladeži i dugogodišnjem direktoru Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog Ivi Vuljeviću (1919.-1986.). Prvi dobitnik Nagrade bio je danas svjetski poznati hornist Radovan Vlatković. Od tada dodijeljena je nizu mladih glazbenika solista i komornih ansambala, od kojih su mnogi postigli vrijedne uspjehe u zemlji i inozemstvu.


28. prosinca 2017.
SVEČANI KONCERT I DODJELA NAGRADE "IVO VULJEVIĆ"
Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, velika dvorana, u 19.30 sati

Predvorje Velike dvorane u 19.00 sati
Duo Dialogue
Filip Merčep,
udaraljke (dobitnik nagrade 2011.)
Nicolas Sinković, elektronika
Uvertira

 

Velika dvorana u 19.30 sati
Svečani koncert

Dodjela 30. nagrade Ivo Vuljević

Pavao Mašić, orgulje (dobitnik nagrade 2006.)
Johann Sebastian Bach
Toccata i fuga u d molu BWV 565

Gudački orkestar Hrvatske glazbene mladeži
Umjetničko vodstvo: Anđelko Krpan, Milan Čunko i Mihovil Karuza

Antonio Vivaldi: Četiri godišnja doba
Proljeće, koncert u E-duru, RV 269
Allegro – Largo – Allegro
Solist: Marco Graziani, violina (dobitnik nagrade 2014.)
Ljeto, koncert u g-molu, RV 315
Allegro non molto – Allegro - Adagio-Presto
Solist: Katarina Kutnar, violina (dobitnica nagrade 2016.)
Jesen, koncert u F-duru, RV 293
Allegro - Molto adagio – Allegro
Solist: Anđelko Krpan, violina (dobitnik nagrade 1993.)
Zima, koncert u f-molu, RV 297
Allegro non molto – Largo - Allegro
Solist: Marin Maras, violina (dobitnik nagrade 2009.)

* * *

Uručenje tridesete nagrade Ivo Vuljević
Dobitnik nagrade 2017. Luka Ljubas, violina

Danijel Detoni, glasovir (dobitnik nagrade 2008.)
Camille Saint Saens: Introdukcija i Rondo capriccoso

Martina Filjak, glasovir (dobitnica nagrade 1997.)
F. Liszt / G. Donizzetti: Reminiscences de Lucia di Lamermoor
F. Liszt / G. Donizzetti: Grande Paraphrase sur le Marche pour le Sultan Abdul Medjid-Khan

Ansambl Cellomania
Valter Dešpalj, umjetničko vodstvo
(dobitnici posebnog priznanja 2008.)
Sastav: Latica Anić, Neva Begović (dobitnica nagrade 2002. kao članica Kvarteta Porin), Lana Beraković, Jadranka Gašparović (dobitnica nagrade 1999.), Petra Kušan (dobitnica nagrade 2007.),
Monika Leskovar
(dobitnica nagrade 1994.), Alja Mandić, Smiljan Mrčela, Karmen Pečar, Branimir Pustički, Zita Varga, Vid Veljak
Igor Kuljerić: Milonga para Jorge Luis Borges
David Popper: Polonaise de Concert, za ansambl violončela


Dobitnici Nagrade Ivo Vuljević od 1988.