HGM :: MKC Grožnjan
flag

Program MKC HGM u Grožnjanu 2018.

groznjan

 

3. 5. – 8.5. 2018.
SASTANCI MREŽE JMI
ETHNO, IMAGINE, YAM, CROSSROADS, CLASSICAL
Jeunesses Musicales International

22.5. – 30.5. 2018.
ZAMIŠLJANJE GRADA
Interdisciplinarna ljetna škola kulture, arhitekture, medija i psihologije
U suradnji sa: Teatar Erato, ADU Zagreb, UA Osijek,
BCIT Vancouver
Sanja Garic/CA/, Darko Lukić i Lidija Ivanda /HR/

18. 6. – 28.6. 2018.
PLESNO KAZALIŠTE ZA DJECU I MLADEŽ
Uhvati ritam!
Desa Virant, Branko Banković, Marija Matković /HR/, Remus Dimache /RU/

19.6. – 28.6. 2018.
FLAUTA
Ovladavanje dahom u flautističkoj literaturi
i komorna glazba

Ana Domančić, flauta /HR/

28.6. – 1.7.2018.
MEDIJI I ZDRAVLJE – ljetna škola
ŠNZ "A. Štampar", Defrakcija & HND

1.7. – 9. 7. 2018.
HARFA
Prof. Diana Grubišić Ćiković /HR/,
Dalibor Bernatović /SI/

1.7. – 10. 7. 2018.
VIOLONČELO
Maja Virant /HR/SI/

1.7. – 10. 7. 2018.
VIOLINA
Armin Sešek /SI/

9. 7. – 16. 7. 2018.
ETHNO CROATIA
Nenad Kovačić /HR/, Anna Möller /SE/

15. 7 – 20. 7. 2018.
ETHNO ON THE ROAD
Grožnjan, Solin, Slavonski Brod, Donja Stubica, Zagreb

13. 7. 2018.
SVJETSKI KONGRES SAKSOFONISTA – ORKESTAR MLADIH

13. 7. – 28.7. 2018.
JMI LJETNA JAZZ ŠKOLA
truba, trombon, saksofon, pjevanje, gitara,

el. bas, bubnjevi, glasovir, ansambli
Luis Bonilla/US/
Thana Alexa Pavelić /HR /US/
Vladimir Samardžić / RS/
Daniel Nösig /AT/
Branko Sterpin /HR/
John Rilley /US/
Elvis Stanić/HR/
Joe Kaplowitz/HR/ US/
18.7. – 29.7.2018.
Karlheinz Miklin/AT/

14. 7. -27.7. 2018.
MEĐUNARODNI JAZZ FESTIVAL
“JAZZ IS BACK! - BP”

21. 7. – 28.7. 2018.
CROATIA DRUM CAMP Goes Jazz!
John Riley /US/, Howard Curtis /A/US/, Robby Ameen /US,LB/, Trevor Tomkins /UK/, Petar Ćurić /HR/

16.7. – 21.7.2018.
LJETNA ŠKOLA IZ MODERNE POLITIČKE TEORIJE
Bourgeois i Citoyen: politički aspekti ekonomije u moderni
Bourgeois and Citoyen: Political Aspects of Economy in Modernity.
Fakultet političkih znanosti u Zagrebu

28. 7. – 12. 8. 2018.
MICHAEL CHEKHOV EUROPA, MICHAEL CHEKHOV USA 
STUDIO CHEKHOV HRVATSKA, ADU ZAGREB

28. 7. - 2. 8. 2018.
“LJetno sklonište”

4.8.-11.8. 2018.
“Zajedništvo s publikom” 
Ted Pugh /US/, Jessica Cerullo /US/, Ulrich Meyer - Horsch /DE/, Jesper Michelsen /DK/, Suzana Nikolić /HR/
10.8.-17.8.2018.
Marimba / primjena Chekhov glumacke tehnike u glazbi
Filip Merčep, Suzana Nikolić /HR/

29.7. – 12.8. 2018.
MEĐUNARODNA ŠKOLA ARHITEKTURE
DJECA I ARHITEKTURA

Može li arhitektura biti alat za igru?
Takaharu & Yui Tezuka, Tokio /JP/
Penezić & Rogina, Zagreb /HR/

12. 8. – 21. 8. 2018.
SEMINARI VIOLINE, VIOLE, VIOLONČELA
KOMORNI GUDAČKI ORKESTAR  HGM-a
Anđelko Krpan, Milan Čunko, Mihovil Karuza /HR/

17.8. – 29.8. 2018.
LJETNA PIJANISTIČKA ŠKOLA
17. 8. - 24. 8. 2018.
Majstorski seminar  glasovira i interpretacija glasovirske glazbe s posebnim naglaskom na hrvatsku i suvremenu glazbenu literature
Katarina Krpan /HR/
22. 8. - 29. 8. 2018.
Što je Koncert danas ?
Majstorski seminar glasovira, komorne glazbe, i umjetničkog programiranja i prezentacije
Pedja Mužijević/US/

21. 8. – 28. 8. 2018.
ROG
Palma Szilagyi /HU/

28. 8. – 2. 9. 2018.
SAKSOFON
Tomislav Žužak /HR/

28. 8. – 3. 9. 2018.
ZAGREBAČKI GLUMAČKI STUDIO
Andrej & Janez Vajevec /SI/

29. 8. – 5. 9. 2018.
GLASOVIR 
Tečaj je namijenjen učenicima osnovnih i srednjih glazbenih škola

Ante Milić /HR/

2. 9. – 10. 9.2018.
OPERNI  STUDIO 
Giacomo Puccini: Gianni Schicchi & La Boheme

Umjetnička akademija u Osijeku
Berislav Jerković /HR/

3. 9. – 9. 9. 2018.
ORGULJE
Majstorski seminar interpretacije talijanske orguljske glazbe u razdoblju od 16.-19 st.
Ljerka Očić /HR/

15. 9. – 22. 9. 2018.
VIOLONČELO
Monika Leskovar /HR/

22. 10. – 26. 10. 2018.
CEMAN Academic Orchestra
Mreža srednjoeuropskih muzičkih akademija
u suradnji sa Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini i sedam srednjoeuropskih muzičkih akademija

 

Upiti i predprijave na groznjan@hgm.hr

sponzori